arrow-leftarrow
Contacto
iLaks

Nye metoder for å bekjempe SRS

Prensa Internacional
15 de agosto 2016

Gjennom vår egen forskning har vi identifisert isolater som blir brukt for å utvikle en ny vaksine, jobber med å bestemme reservoarer, overlevelse av bakterier i sjøvann, screening av stamfisk og testing flere vaksinasjonsstrategier samt QTL for SRS. Vi kjører for tiden tester med den nye vaksinen til Pharmaq, og vil i tredje kvartal starte en benchmark studie på forskningssenteret i Colaco, for å teste den nye skreddersydde vaksine med andre SRS-vaksiner tilgjengelig i Chile. Likevel er det for tidlig å si om disse vaksinene er vellykkede, da den store fisken er mest utsatt for SRS, skriver Cermaq i en pressemelding.

Cermaq deltar også i andre tiltak for å bekjempe SRS. Pincoy-prosjektet er et eksempel på dette.

Fokuset er hvordan en kan redusere risikoen for SRS-utbrudd i alle ledd av produksjonen. Å dele erfaringer og best practice er å bestemme risikofaktorene på hvert trinn i produksjonen. Det overordnede målet er å redusere bruken av antibiotika med 50 prosent i to år. I initiativet er selskapene Skretting, AquaGen, Blue Genomics, Pharmaq, Centrovet, Blumar, Ventisqueros og Cermaq involvert.

Pincoy-prosjektet har som mål en helhetlig tilnærming for å bekjempe SRS og lakselus. Derfor er nødvendig for å samle alle tiltak for å redusere risikoen, som involverer genetiske forbedringer, smoltkvalitet, funksjonell fôring, nytt fokus på vaksinering, god oppdrettspraksis, i fôr og fortsette å overvåke prosesser.

Cermaq har tilbudt ferskvanns- og sjølokaliteter for å fremme videre utvikling av Pincoy, og vi er åpne for å dele informasjon utvikle vårt forskningsteam, som SRS karakterisering, virulensfaktorer og sjøvannoverlevelse av bakterier, siden dette er viktig kunnskap for å lette utviklingen av prosjektet, heter det videre i meldingen.

Ver noticia aquí